Sefydlwyd yr Uned Cymorth Proffesiynol yn 2008 i gefnogi meddygon/deintyddion dan hyfforddiant yng Nghymru i fanteisio'n llawn ar yr hyfforddiant. 

Mae'r Uned yn rhoi canllawiau a gwybodaeth i bawb sydd ynghlwm wrth hyfforddiant ôl-raddedig meddygol a deintyddol. Hyd yma, mae dros 1,000 o feddygon/deintyddion dan hyfforddiant yng Nghymru wedi derbyn cymorth gan yr Uned ac mae 229 yn rhagor ar waith ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am yr Uned Cymorth Proffesiynol

Amdanom ni  |  Beth ydym yn ei wneud  |  Pwy ydym yn eu helpu  | Ein gwasanaethau cymorth

Business hours

08:30 - 16:30 Mon - Fri

General enquiries

03300 584 211 /212 /213

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

Ein gwasanaethau cefnogi proffesiynol

Mae Deoniaeth Cymru'n gyfrifol am oruchwylio pob meddyg/deintydd dan hyfforddiant yng Nghymru, a mynd i'r afael â materion a allai godi yn ystod y broses hyfforddi a allai rwystro cynnydd.

Cyngor ac Arweiniad | Ein Gweithdai

Gweler ein gwasanaethau cefnogi proffesiynol

Graddedigion meddygol rhyngwladol

Yn y DU, mae'r term Graddedigion Meddygol Rhyngwladol yn cyfeirio at feddygon tramor a ffoaduriaid, sydd â chymhwyster meddygol sylfaenol o ysgol feddygol y tu allan i'r DU a'r UE. Mae'r term hwn hefyd yn cyfeirio at ddinasyddion y DU sydd wedi cael eu hyfforddi mewn ysgol feddygol y tu allan i'r DU a'r UE, a meddygon tramor sydd wedi cael eu hyfforddi mewn ysgol feddygol yn y DU, ond nad oes ganddynt yr hawl i fyw yn y DU.

Ewch i Graddedigion meddygol rhyngwladol

Ffoaduriaid

Ers sawl blynedd bellach, mae Deoniaeth Cymru wedi gweithio ar ran ffoaduriaid sy'n feddygon, sydd wedi ffoi rhag erledigaeth yn eu gwledydd eu hunain i geisio lloches yn y DU, ac sydd bellach yn dymuno ailsefydlu eu gyrfaoedd yma.

Rhagor am ffoaduriaid sy'n feddygon

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

There is currently no news.

Deoniaeth Cymru ar Twitter

Back to top