Sefydlwyd yr Uned Cymorth Proffesiynol yn 2008 i gefnogi meddygon/deintyddion dan hyfforddiant yng Nghymru i fanteisio'n llawn ar yr hyfforddiant. 

Mae'r Uned yn rhoi canllawiau a gwybodaeth i bawb sydd ynghlwm wrth hyfforddiant ôl-raddedig meddygol a deintyddol. Hyd yma, mae dros 1,000 o feddygon/deintyddion dan hyfforddiant yng Nghymru wedi derbyn cymorth gan yr Uned ac mae 229 yn rhagor ar waith ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am yr Uned Cymorth Proffesiynol

Amdanom ni  |  Beth ydym yn ei wneud  |  Pwy ydym yn eu helpu  | Ein gwasanaethau cymorth

Business hours

08:30 - 16:30 Mon - Fri

General enquiries

03300 584 211 /212 /213

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

Ein gwasanaethau cefnogi proffesiynol

Mae AaGIC yn gyfrifol am oruchwylio pob meddyg/deintydd dan hyfforddiant yng Nghymru, a mynd i'r afael â materion a allai godi yn ystod y broses hyfforddi a allai rwystro cynnydd.

Cyngor ac Arweiniad | Ein Gweithdai

Gweler ein gwasanaethau cefnogi proffesiynol

Graddedigion meddygol rhyngwladol

Yn y DU, mae'r term Graddedigion Meddygol Rhyngwladol yn cyfeirio at feddygon tramor a ffoaduriaid, sydd â chymhwyster meddygol sylfaenol o ysgol feddygol y tu allan i'r DU a'r UE. Mae'r term hwn hefyd yn cyfeirio at ddinasyddion y DU sydd wedi cael eu hyfforddi mewn ysgol feddygol y tu allan i'r DU a'r UE, a meddygon tramor sydd wedi cael eu hyfforddi mewn ysgol feddygol yn y DU, ond nad oes ganddynt yr hawl i fyw yn y DU.

Ewch i Graddedigion meddygol rhyngwladol

Ffoaduriaid

Ers sawl blynedd bellach, mae AaGIC wedi gweithio ar ran ffoaduriaid sy'n feddygon, sydd wedi ffoi rhag erledigaeth yn eu gwledydd eu hunain i geisio lloches yn y DU, ac sydd bellach yn dymuno ailsefydlu eu gyrfaoedd yma.

Rhagor am ffoaduriaid sy'n feddygon

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

There is currently no news.

Back to top